OM azonosító: 200938
Csengetési rend        Szülői kikérő
Facebook          Állásajánlat          Kapcsolat

Dokumentumok    Galéria    Tablók    Multikulti

Kérjük a tisztelt Szülőket, támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ával.
Korszerű Iskoláért Alapítvány
8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.
Adószám: 19262046-1-19
Számlaszám: 10200634-48110750-00000000

 

EkretaTudasbazis

Ajkaiként, ha megteheted ,ültess egy fát!


A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 5.e osztálya örömmel csatlakozott az önkormányzat ,,Ajkaiként, ha megteheted ,ültess egy fát!'' felhívásához. Ököiskolásként természetesnek veszik, hogy tegyenek valamit környezetükért. A Te Számítasz Egyesület felajánlásával az osztály egy Mallus Hopa fajtájú fát ültethetett október 8-án a tóparton. A gyerekek reményei szerint büszkén mutatják majd meg unokáiknak is a gyönyörűen virágzó díszalmafát.

Bíróné Szabó Hajnalka osztályfőnök

Nyelvtanulással a boldogulásért program iskolánkban

A Pannon Egyetemmel hároméves együttműködés keretében valósul meg a „Nyelvtanulással a boldogulásért” program. Ennek keretében diákjaink 12 hetes nyelvi kurzusokon vehetnek részt angol, ill. német nyelvből heti két órában. A tanfolyamot az egyetem nyelvszakos hallgatói, ill. doktoranduszai tartják, akik az élménypedagógia eszközeivel segítik a nyelvtanulást, elsősorban az idegen nyelvű kommunikációt. Nyelvtanáraink pedig a mentori feladatokat látják el. Jelenleg három tanfolyam zajlik: egy angol és két német, amelyeken iskolánk 9-11. osztályos tanulói vesznek részt. Valamennyien pozitívan nyilatkoznak a nyelvi délutánokról. Intézményünk nagyon örül ennek a lehetőségnek, mellyel sok diákunk nyelvi fejlődését segíthetjük.

Elektronikus ellenőrző


Tisztelt Szülők!


Iskolánkban a 2017-2018-as tanév második félévétől bevezetjük a KRÉTA e-naplót és az azt kiegészítő elektronikus ellenőrző használatát. Utóbbi segítségével a szülők naprakész információt kaphatnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről. Megtekinthetik a tanuló aktuális napi értékeléseit, hiányzásait, késéseit, dicséreteit, elmarasztalásait, félévi és év végi záró jegyeit, az egyes órák témáját és a faliújságon megjelent aktuális információkat. A KRÉTA elektronikus ellenőrző kezelő felülete internet alapú, használatához internetes kapcsolattal rendelkező számítógép, laptop vagy tablet szükséges. A Play Áruházból ill. App Store-ból okostelefonra letölthető a KRÉTA Ellenőrző alkalmazás, amelyben az iskola nevének beállítását követően szintén elérhető a kívánt tanuló, ugyanazokkal a belépési adatokkal, mint a weboldalon.

A belépéshez szükséges adatok:
Tanuló felhasználóneve: a tanuló oktatási azonosítója (11 jegyű szám, megtalálható a diákigazolványon, vagy megkérdezhető az osztályfőnöktől).
Szülő felhasználóneve: a tanuló oktatási azonosítója 01 számjegyekkel megtoldva (13 jegyű szám).
Jelszó tanulói és szülői felhasználóknak: a tanuló születési dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában (pl. 2006-11-12).

Az Elektronikus Ellenőrző belépési oldala:
https://klik200938001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
Az Elektronikus Ellenőrző Felhasználói kézikönyve elérhető itt: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

 

 

AlapítványA Korszerű Iskoláért Alapítvány
A kuratórium elnöke: Gerencsér Hilda
  
Kuratóriumi tagok: Czendreiné Nagy Erika, Vizmeg Zoltán, Horváthné Lautner Angelika, Makkosné Benke Judit
            
A Korszerű Iskoláért Alapítvány számlaszáma:

10200634 - 48110750 - 00000000

Az alapítvány adószáma:

19262046 - 1 - 19

Az alapítvány céljai:

  • A korszerű követelményeknek megfelelni tudó iskola támogatása, az intézményben folyó nevelő-oktató munka segítése.
  • A tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételének támogatása.
  • Az intézmény tanulói közösségének érdekeit szolgáló anyagi támogatás, tárgyi eszközök biztosítása.
            
Az alapítvány egyetért azon célokkal, melyek a tehetséggondozásra irányulnak. Fontos számunkra, hogy egyéni képességeinek megfelelően minden diák megtalálja azt a területet, amelyben leginkább kiteljesedhet, megmutathatja tehetségét, kreativitását. Ebben kíván az alapítvány az iskolának támogatást nyújtani. A kuratórium tagjai a rendelkezésre álló javakat igyekeznek úgy felhasználni, hogy azokból minél többen részesüljenek.
Az alapítvány évek óta hozzájárul a végzős diákok szalagavatós táncának betanítását végző táncpedagógus díjazásához és a Fekete István nevét viselő iskolák országos találkozójára, a Kele napra történő utazáshoz. Az iskolával szembeni elvárások kielégítésére, a nevelés-oktatás körülményeinek javítására, a gyermekek környezetének otthonosabbá tételére, a tehetséggondozásra, versenyekre történő utaztatásra jelentős támogatást kapunk a szülőktől. Néhányan anyagi támogatást nyújtanak, mások szervezéssel, tárgyi eszközök ajándékozásával segítenek.

A Korszerű Iskoláért Alapítvány létrehozásával lehetőségünk van olyan anyagi támogatás fogadására – a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával – , mely a támogatónak nem jelent többlet költséget, az iskolának azonban plusz forrást biztosít céljai megvalósításához.

Köszönjük a szülők és szponzorok eddig nyújtott segítségét!
Továbbra is örömmel és hálásan fogadjuk azok támogatását, akik céljainkkal egyetértenek.


Oldalak