Nyelvtanulással a boldogulásért program iskolánkban

A Pannon Egyetemmel hároméves együttműködés keretében valósul meg a „Nyelvtanulással a boldogulásért” program. Ennek keretében diákjaink 12 hetes nyelvi kurzusokon vehetnek részt angol, ill. német nyelvből heti két órában. A tanfolyamot az egyetem nyelvszakos hallgatói, ill. doktoranduszai tartják, akik az élménypedagógia eszközeivel segítik a nyelvtanulást, elsősorban az idegen nyelvű kommunikációt. Nyelvtanáraink pedig a mentori feladatokat látják el. Jelenleg három tanfolyam zajlik: egy angol és két német, amelyeken iskolánk 9-11. osztályos tanulói vesznek részt. Valamennyien pozitívan nyilatkoznak a nyelvi délutánokról. Intézményünk nagyon örül ennek a lehetőségnek, mellyel sok diákunk nyelvi fejlődését segíthetjük.