FacebookEkretaErasmusOkoiskolaBoldog

Kérjük a tisztelt Szülőket, támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ával.
Korszerű Iskoláért Alapítvány 8400 Ajka Fürst Sándor utca 2.
Adószám: 19262046-1-19 Számlaszám: 10200634-48110750-00000000
 
 

Elektronikus ellenőrző


Tisztelt Szülők!


Iskolánkban a 2017-2018-as tanév második félévétől bevezetjük a KRÉTA e-naplót és az azt kiegészítő elektronikus ellenőrző használatát. Utóbbi segítségével a szülők naprakész információt kaphatnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről. Megtekinthetik a tanuló aktuális napi értékeléseit, hiányzásait, késéseit, dicséreteit, elmarasztalásait, félévi és év végi záró jegyeit, az egyes órák témáját és a faliújságon megjelent aktuális információkat. A KRÉTA elektronikus ellenőrző kezelő felülete internet alapú, használatához internetes kapcsolattal rendelkező számítógép, laptop vagy tablet szükséges. A Play Áruházból ill. App Store-ból okostelefonra letölthető a KRÉTA Ellenőrző alkalmazás, amelyben az iskola nevének beállítását követően szintén elérhető a kívánt tanuló, ugyanazokkal a belépési adatokkal, mint a weboldalon.

A belépéshez szükséges adatok:
Tanuló felhasználóneve: a tanuló oktatási azonosítója (11 jegyű szám, megtalálható a diákigazolványon, vagy megkérdezhető az osztályfőnöktől).
Szülő felhasználóneve: a tanuló oktatási azonosítója 01 számjegyekkel megtoldva (13 jegyű szám).
Jelszó tanulói és szülői felhasználóknak: a tanuló születési dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában (pl. 2006-11-12).

Az Elektronikus Ellenőrző belépési oldala:
https://klik200938001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
Az Elektronikus Ellenőrző Felhasználói kézikönyve elérhető itt: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

 

 

AlapítványA Korszerű Iskoláért Alapítvány
A kuratórium elnöke: Gerencsér Hilda
  
Kuratóriumi tagok: Czendreiné Nagy Erika, Vizmeg Zoltán, Horváthné Lautner Angelika, Makkosné Benke Judit
            
A Korszerű Iskoláért Alapítvány számlaszáma:

10200634 - 48110750 - 00000000

Az alapítvány adószáma:

19262046 - 1 - 19

Az alapítvány céljai:

  • A korszerű követelményeknek megfelelni tudó iskola támogatása, az intézményben folyó nevelő-oktató munka segítése.
  • A tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételének támogatása.
  • Az intézmény tanulói közösségének érdekeit szolgáló anyagi támogatás, tárgyi eszközök biztosítása.
            
Az alapítvány egyetért azon célokkal, melyek a tehetséggondozásra irányulnak. Fontos számunkra, hogy egyéni képességeinek megfelelően minden diák megtalálja azt a területet, amelyben leginkább kiteljesedhet, megmutathatja tehetségét, kreativitását. Ebben kíván az alapítvány az iskolának támogatást nyújtani. A kuratórium tagjai a rendelkezésre álló javakat igyekeznek úgy felhasználni, hogy azokból minél többen részesüljenek.
Az alapítvány évek óta hozzájárul a végzős diákok szalagavatós táncának betanítását végző táncpedagógus díjazásához és a Fekete István nevét viselő iskolák országos találkozójára, a Kele napra történő utazáshoz. Az iskolával szembeni elvárások kielégítésére, a nevelés-oktatás körülményeinek javítására, a gyermekek környezetének otthonosabbá tételére, a tehetséggondozásra, versenyekre történő utaztatásra jelentős támogatást kapunk a szülőktől. Néhányan anyagi támogatást nyújtanak, mások szervezéssel, tárgyi eszközök ajándékozásával segítenek.

A Korszerű Iskoláért Alapítvány létrehozásával lehetőségünk van olyan anyagi támogatás fogadására – a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával – , mely a támogatónak nem jelent többlet költséget, az iskolának azonban plusz forrást biztosít céljai megvalósításához.

Köszönjük a szülők és szponzorok eddig nyújtott segítségét!
Továbbra is örömmel és hálásan fogadjuk azok támogatását, akik céljainkkal egyetértenek.


Köszöntjük intézményünk honlapján!

Tisztelt Látogató!

A Fekete-Vörösmarty iskola tantestülete nevében köszöntöm intézményünk honlapján.

  Iskolánk Ajka városának két nagy múltú iskolájából és közigazgatásilag a városhoz tartozó település, Padragkút évtizedes hagyományokkal rendelkező általános iskolájából jött létre. Mindezekből következően tanulói és alkalmazotti közösségünk három telephelyen, a város szívében és a padragkúti kertvárosi részben végzi munkáját.
  József Attila utcai épületünk, amely az alsó tagozatnak ad otthont, a város centrumában, kellemes környezetben, a Hild park szomszédságában helyezkedik el.
16 tanulócsoportban, jól felszerelt, barátságos tantermekben folyik az oktató-nevelő munka.
  Fürst Sándor utcai épületünk, amely a város szívében, a vidékiek számára is könnyen elérhető helyen található, 20 tanulócsoport otthona. Itt kapott helyet a tizennégy osztállyal működő felső tagozat és a 6 osztályos gimnázium. A 2009-ben felújított három szintes épület akadálymentesített, mozgáskorlátozott tanulók befogadására is alkalmas.
Hat évfolyamos gimnáziumi képzésünk 1993-ban indult. A legtehetségesebbek mellett az úgynevezett későn érő, jó adottságú gyerekeknek biztosít lehetőséget képességeik kiteljesítésére. Szabad beiskolázású általános gimnázium vagyunk.
 Iskola utcai épületünk Ajka zöldövezetében, kevésbé forgalmas, csendes környezetében található. Intézményrészünk alsó és felső tagozatos tanuló- csoportokkal működik.
 Örökös Ökoiskola cím birtokosai vagyunk, s mint ilyen intézmény a fenntarthatóságra, a környezettudatos életvitelre, az élővilág értékeinek megőrzésére és megóvására nevelünk. Tevékenységünket olyan, a társadalmi igényeknek megfelelő szeretetteljes légkörben végezzük, amelynek célja a másokra is figyelő önmegvalósítás. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy tanulóink sokoldalú, versenyképes tudással rendelkező, harmonikus személyiségű felnőttekké váljanak; akik képesek a rájuk bízott feladatokban maximálisan helyt állni.
 Bízom benne, hogy honlapunk segítségével sikerül bepillantást nyernie színes, tartalmas iskolai életünkbe. A bemutatkozó oldalakon történő tájékozódáson túl, kérem, látogasson el hozzánk személyesen is nyílt napjainkon.
 


Oldalak